Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.00 til 16.00 (fredag 15.30). Laboratoriet er åpen daglig fra kl. 08.30 til 14.30. (Stengt mellom 11.30-12.30) Man trenger ikke melde seg i resepsjonen når du skal på time, med mindre du er forsinket. Ønsker du fastlege ved vårt senter? Logg deg inn på helsenorge.no og bytt fastlege der.

HELSE NORGE / E-PORTAL

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Vi har ikke videokonsultasjoner men i visse tilfeller kan man få en telefonkonsultasjon.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .

Her kan du bestille:

-       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.

-       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger. Denne tjenesten er som regel stengt når din lege ikke er på jobb. Dvs kveld/helg/ferier.

-       Timebestilling. Ingen tilgang til å bestille time selv pr dags dato grunnet koronasituasjonen.

TIMEBESTILLING

Det kan variere for hvor lang tid man må vente på time. Noen ganger er det lengre ventetid, det må da vurderes om du heller må dra til legevakt. 

For hastetimer samme dag kan man ringe kl 0800 og få time senere på dagen. Det er tidvis mange som ringer for å få hastetimer, så dette kan ikke garanteres.

Det er under covid-19 pandemien stengt for alle leger å booke time elektronisk, da vi må vurdere om man kan komme inn eller ikke. 

LEGEERKLÆRING VGS

Dersom du trenger legeerklæring grunnet sykefravær, må du ta kontakt med legekontoret fra første fraværsdag. Du vil da som en hovedregel bli bedt om å komme til legekontoret for en vurdering.

RESEPTER

Reseptforespørsler kan formidles via vårt telefonnummer, eller elektronisk via HelseNorge.no. Alle reseptforespørsler vil bli vurdert av en lege, som regel innen 1-2 virkedager.

Ønsker du resept på B-preparater, antibiotika eller lignende reseptbelagte midler og ikke har fått dette her før, må du snakke med legen din før du kan få resept. Dette gjelder også om du er

ny pasient og har fått dette før hos din forrige lege. Faste medisiner som ikke er B-preparater kan det vurderes å legge inn om du har dokumentert bruk på disse. Letteste måten å dokumentere

bruk på er da å få din forrige fastlege til å oversende din journal til oss elektronisk. Vi kan ikke legge inn resepter uten dokumentasjon.

TRENGER DU SYKEMELDING?

Da bør du først sjekke om du har brukt opp egenmeldingene dine. Er du i tvil, kan arbeidsgiveren din hjelpe deg. Du må ta kontakt med oss den første dagen du trenger sykmelding fra lege. 

Noen ganger kan du ikke møte på legekontoret fordi du er for syk, andre ganger kan det hende du må vente til dagen etter for en legetime. Men, du kan alltid ringe, slik at datoen for når du

ønsker sykmelding blir notert i din journal. I følge NAVs regelverk for sykmeldinger, har ikke legen anledning til å tilbakedatere sykmeldinger, med mindre det foreligger særdeles gode grunner.

Når det er spørsmål om sykemelding, er hovedregelen at legen ønsker å se deg til en time for å kunne gjøre en god medisinsk vurdering som grunnlag for sykmeldingen. Det gjelder også forlengelse av sykmeldinger. På nav.no finner du mer informasjon om lover, regler og rettigheter for sykmelding. Følg denne linken: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykmelding+-+ulike+former

AKUPUNKTØR

Vårt senter tilbyr behandlinger innen akupunktur.

Fride Møller er utdannet akupunktør fra International College of Oriental Medicine, East Grinstead, England. Hun har i tillegg videreutdanning i behandling av barn fra England.

“Det som er viktig for meg når du som pasient presenterer dine symptomer og plager er å finne den underliggende årsaken til disse plagene i henhold til Tradisjonell Kinesisk Medisin teori. Dette skjer gjennom en grundig utspørring av din sykehistorie og allmenntilstand, og bruk av tunge- og puls diagnostikk. Når diagnosen er stilt velger jeg spesifikke akupunkturpunkter som nåles, og som står i ca. 20 minutter. En viktig del av behandlingen er også råd og veiledning jeg gir i forhold til de symptomer og plager du har”.

Kontakt info: Resepsjon: 23 33 35 80 / fridemoller@gmail.com.

Priser:

Førstegangskonsultasjon: 600,- / Videre behandling: 400,- / Barn og ungdom: 350,-