Velkommen til Stensparken Medisinske Senter

 

Slik situasjonen i Norge er nå mtp. corona virus har vi valgt å åpne dørene igjen for tilnærmet vanlig drift. Vi informerer likevel om viktigheten av å ikke møte opp om du har luftveissymptomer. Ring eller skriv en e-henvendelse til oss om dette er tilfellet.
PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.
FHI Koronavirus temaside
Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)
Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner, men det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 
 TIMEBESTILLING
 For bestilling av time kan man logge inn på Helse Norge “din side”.
Det er under covid-19 pandemien stengt for alle leger, bortsett fra lege Somaye Darvishi for dette måten å bestille time.
Hennes vikarlege Anders Sørfonden har flere ledige timer, men dette må bestilles per telefon til senteret eller ved å opprette en E-kontakt.
NB! Ikke opprett E-konsultasjon for timebestilling.

 

VIKARER
Lege Somaye Darvishi har vikar i 50 % stilling f.0.m 04.06.2020. Hedda Garberg vil være tilgjengelig som vikarlege torsdager og fredager t.0.m 19.06. F.o.m 01.07  t.o.m 27.08.20 vil Anders Sørfonden ta over vikariatet 50 %.
Lege Rikke Raftemo har vikar 20 %, på onsdager. Lege som jobber da er Martin Moss. 
Lege Morten Sortebogen har vikar 30 %, mandag før lunsj og fredager. Lege som jobber da er Martin Moss.

 

FERIEAVVIKLING
Ruth Elin Dalen har ferie fra 18.06 – 10.07 og fra 30.07 – 17.8. E-konsultasjoner er ikke tilgjengelig i perioden ferien avvikles.
Rikke Raftemo har ferie fra 20.07 – 14.08. E-konsultasjoner er ikke tilgjengelig i perioden ferien avvikles.
Morten Sortebogen har ferie 13.07 – 24.08. E-konsultasjoner er ikke tilgjengelig i perioden ferien avvikles.

 

 

HELSE NORGE / E-PORTAL
Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .
Her kan du bestille:
-       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.
-       Timebestilling. Ingen tilgang til å bestille time selv, opprett e-konsultasjon.
-       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger.
Vi minner om at det i enkelte tilfeller dessverre kan være lang ventetid på telefonen. Skal du bestille resepter eller timer til din lege, kan du gjøre dette elektronisk via HelseNorge.
For enkle spørsmål til din lege, kan det opprettes en e-konsultasjon for dette.
 

 

PRAKTISK INFO E-KONSULTASJON
En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Dette gjør man ved å logge seg inn med BankID på mobil eller kodebrikke i HelseNorge. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime.
 Pasient blir belastet med vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Egenandel for e-konsultasjon er 151,- for allmennlege og 201,- for spesialist.
 Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager.
OBS! Er du sykmeldt og har behov for forlengelse av denne, er det til fordel at man bestiller oppfølgings time én uke før sykmelding utgår.