Velkommen til Stensparken Medisinske Senter

NB! Vi ønsker flest mulig legetimer over telefon og ikke fysisk oppmøte – dette med tanke på smittesituasjonen i Oslo og Norge forøvrig. 

NB! Pasientsky er ikke i bruk. Vi bruker kun e-portal i HelseNorge.

F.o.m 25.11.2020 vil åpningstiden være fra kl. 08 – 15.30

Fravær blant leger:

Somaye Darvishi vil ha ferie hele desember måned. Vikarlege Christian Berli vil være hennes stedfortreder. For bestilling av time hos Berli, trykk på “kontakt legekontor” og skriv når det er ønskelig med time og kort hva det gjelder.

Minner om at Darvishi flytter fra oss til Lindernklinikken fra 1.1.2021 og hun kan kontaktes der fra 4.1.2021.

INFLUENSAVAKSINE 2020/2021

Vi er nå tom for influensavaksine. Alle som er satt opp på liste, er garantert å få den.Vi vil derimot få ny forsyning etter 1. desember.

Risikogruppene.

Aktuelle pasienter for vaksinering på fastlegekontorene vil, grunnet økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, være følgende:

Alle fra og med fylte 65 år

  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Fra 12. oktober tar vi imot pasienter i risikogruppen til å få satt årets influensavaksine. For å unngå store mengder folk i venterommet, må derfor alle som skal ta denne avtale  tidspunkt på forhånd.

Vennligst kontakt oss per telefon eller skrive til oss via HelseNorge for booking av vaksinen.

Har man allerede en legetime, gi beskjed om dette, så avtales det at man tar vaksinen i forkant av time hos lege.

Hos oss er det 24 timers avbestilling.

OBS! Er du sykmeldt og har behov for forlengelse av denne, er det til fordel at man bestiller oppfølgings time én uke før sykmelding utgår.

Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner. Det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 

Slik situasjonen i Norge er nå mtp. corona virus, har vi valgt å åpne dørene igjen for tilnærmet vanlig drift. Vi informerer likevel om viktigheten av å ikke møte opp om du har luftveissymptomer. Ring eller skriv en e-henvendelse til oss om dette er tilfellet. Ved fysiske konsultasjoner oppfordres det til å holde timen til maksimum 10 MIN. Om det fremdeles gjenstår problemstillinger du ønsker å ta opp med din fastlege, bør dette tas per telefon. 

PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.

FHI Koronavirus temaside

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

AKUPUNKTØR

Vårt senter tilbyr behandlinger innen akupunktur.

Fride Møller er utdannet akupunktør fra International College of Oriental Medicine, East Grinstead, England. Hun har i tillegg videreutdanning i behandling av barn fra England.

For mer informasjon om tilbud og priser trykk her.  

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail