Velkommen til Stensparken Medisinske Senter

NB! Vi ønsker flest mulig legetimer over telefon og ikke fysisk oppmøte – dette med tanke på smittesituasjonen i Oslo og Norge forøvrig.

NB! Pasientsky er ikke i bruk. Vi bruker kun e-portal i HelseNorge.

NB! 11.01 og 15.01.2021 stenger vi kl. 15.00 grunnet redusert bemanning. Det vil i tillegg være redusert kapasitet på laboratorium og telefon grunnet sykdom.

Fravær blant leger:

Darvishi flytter fra oss til Lindernklinikken fra 1.1.2021 og hun kan kontaktes der fra 4.1.2021.

Morten Sortebogen har midlertidig stengt tilgang på e-konsultasjon.

INFLUENSAVAKSINE 2020/2021

Vi har fått andre forsyning av influensavaksinen. Vennligst ring oss eller skriv i Helse Norge for bestilling av vaksinering. Pris for pasienter som IKKE er i risikogruppen: 350 ,-.

Hos oss er det 24 timers avbestilling.

OBS! Er du sykmeldt og har behov for forlengelse av denne, er det til fordel at man bestiller oppfølgings time én uke før sykmelding utgår.

Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner. Det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 

Slik situasjonen i Norge er nå mtp. corona virus, har vi valgt å åpne dørene igjen for tilnærmet vanlig drift. Vi informerer likevel om viktigheten av å ikke møte opp om du har luftveissymptomer. Ring eller skriv en e-henvendelse til oss om dette er tilfellet. Ved fysiske konsultasjoner oppfordres det til å holde timen til maksimum 10 MIN. Om det fremdeles gjenstår problemstillinger du ønsker å ta opp med din fastlege, bør dette tas per telefon. 

PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.

FHI Koronavirus temaside

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

AKUPUNKTØR

Vårt senter tilbyr behandlinger innen akupunktur.

Fride Møller er utdannet akupunktør fra International College of Oriental Medicine, East Grinstead, England. Hun har i tillegg videreutdanning i behandling av barn fra England.

For mer informasjon om tilbud og priser trykk her.