Velkommen til Stensparken Medisinske Senters hjemmeside

Høst/Vinter 2019

 Anbefaler alle i risikogruppen, gravid og voksne over 65 år å ta influensavaksinen.

Pris hos oss er: 275 kr.

 

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .

Her kan du bestille:

–       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.

–       Timebestilling. Dette gjelder alle fastleger, utenom Rikke Adelé Raftemo.

–       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger, utenom Rikke Adelé Raftemo.

Vi minner om at det i enkelte tilfeller dessverre kan være lang ventetid på telefonen. Skal du bestille resepter eller timer til din lege, kan du gjøre dette elektronisk via HelseNorge.

For enkle spørsmål til din lege, kan det opprettes en e-konsultasjon for dette.

 

Praktisk info om e-konsultasjon

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Dette gjør man ved å logge seg inn med BankID på mobil eller kodebrikke i HelseNorge. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime.

 

Pasient blir belastet med vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Egenandel for e-konsultasjon er 151,- for allmennlege og 201,- for spesialist.

 

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager.

Det er fortsatt mulig å benytte seg av pasientsky i en overgangsfase.

Link til pasientsky