Velkommen til Stensparken Medisinske Senters hjemmeside

INFO KORONAVIRUS!

Slik smittesituasjonen er i Norge nå vil vi inntil videre begrense aktiviteten på legekontoret til et absolutt minimum. Alle planlagte konsultasjoner vil vi forsøke å gjennomføre per telefon/e-konsultasjon. Legen vil ringe deg. Ingen skal møte på legekontoret uten at det er spesielt avtalt. Legen avgjør om du skal inn til undersøkelse.

Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner, men det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 

Kiropraktor Fabian Lalim og akupunktør Fride Møller kan ikke praktisere før myndighetene gir klarsignal på at dette er OK.

PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.

FHI Koronavirus temaside

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .

Her kan du bestille:

–       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.

–       Timebestilling. Ingen tilgang til å bestille time selv, opprett e-konsultasjon.

–       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger.

Vi minner om at det i enkelte tilfeller dessverre kan være lang ventetid på telefonen. Skal du bestille resepter eller timer til din lege, kan du gjøre dette elektronisk via HelseNorge.

For enkle spørsmål til din lege, kan det opprettes en e-konsultasjon for dette.

 

Praktisk info om e-konsultasjon

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Dette gjør man ved å logge seg inn med BankID på mobil eller kodebrikke i HelseNorge. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime.

 

Pasient blir belastet med vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Egenandel for e-konsultasjon er 151,- for allmennlege og 201,- for spesialist.

 

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager.