Velkommen til Stensparken Medisinske Senters hjemmeside

INFO: 06.07.2020 – 24.07.2020 stenger senteret kl. 15.30!

Slik situasjonen i Norge er nå mtp. corona virus har vi valgt å åpne dørene igjen for tilnærmet vanlig drift. Vi informerer likevel om viktigheten av å ikke møte opp om du har luftveissymptomer. Ring eller skriv en e-henvendelse til oss om dette er tilfellet.

PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.

Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner, men det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 
Kiropraktor Fabian Lalim og akupunktør Fride Møller har åpnet praksisen sin og man kan bestille time til de om man er helt fri for luftveissymptomer.
FHI Koronavirus temaside
Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Lege Somaye Darvishi har vikar i 50 % stilling f.0.m 04.06.2020. Hedda Garberg vil være tilgjengelig som vikarlege torsdager og fredager t.0.m 19.06. F.o.m 01.07 vil Anders Sørfonden ta over vikariatet 50 %.

Darvishi vil være 100 % sykmeldt i uke 26 og har ikke tilgang på legevikar denne uken. E-konsultasjon vil heller ikke bli besvart eller være mulig å opprette.

Lege Rikke Raftemo har vikar 20 %, på onsdager. Lege som jobber da er Martin Moss. 

Lege Morten Sortebogen har vikar 30 %, mandag før lunsj og fredager. Lege som jobber da er Martin Moss.

Ferieavvikling:

Ruth Elin Dalen har ferie fra 18.06 – 10.07 og fra 24.07 – 7.8. E-konsultasjon er i perioden Dr. Dalen er på ferie, ikke tilgjengelig.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .

Her kan du bestille:

–       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.

–       Timebestilling. Ingen tilgang til å bestille time selv, opprett e-konsultasjon.

–       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger.

Vi minner om at det i enkelte tilfeller dessverre kan være lang ventetid på telefonen. Skal du bestille resepter eller timer til din lege, kan du gjøre dette elektronisk via HelseNorge.

For enkle spørsmål til din lege, kan det opprettes en e-konsultasjon for dette.

 

Praktisk info om e-konsultasjon

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Dette gjør man ved å logge seg inn med BankID på mobil eller kodebrikke i HelseNorge. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime.

 

Pasient blir belastet med vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Egenandel for e-konsultasjon er 151,- for allmennlege og 201,- for spesialist.

 

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager.

OBS! Er du sykmeldt og har behov for forlengelse av denne, er det til fordel at man bestiller oppfølgings time én uke før sykmelding utgår.