Velkommen til Stensparken Medisinske Senters hjemmeside

Om det avtales legetime fysisk vil denne vare i totalt 10 minutter. Om du har spørsmål etter at disse minuttene er omme, må de tas per telefon eller elektronisk med lege i etterkant. Legen har behov for å se deg som pasient fysisk når en avgjørelse om eventuell behandling ikke kan tas per telefon eller elektronisk. Det er derfor viktig at de 10 minuttene blir brukt så effektivt som mulig. Når du som pasient ankommer legekontoret må du gå straks ned på vårt gjestetoalett og utføre håndhygiene. Mens du befinner deg på senteret, unngå å ta på dører og annet.
INFO KORONAVIRUS!
Slik smittesituasjonen er i Norge nå vil vi fremdeles begrense aktiviteten på legekontoret til kun de som er helt nødvendige. Alt som kan tas over telefon eller e-konsultasjon ber vi om at blir det. 

PASIENTER ELLER PÅRØRENDE MED MISTANKE OM SMITTE SKAL HENVENDE SEG TELEFONISK TIL LEGEKONTOR ELLER LEGEVAKT. DE SKAL IKKE MØTE OPP.

Fastlegene jobber så fort de kan med å besvare e-konsultasjoner, men det må påregnes opptil fem virkedager før svar. 
Kiropraktor Fabian Lalim og akupunktør Fride Møller har åpnet praksisen sin og man kan bestille time til de om man er helt fri for luftveissymptomer.
FHI Koronavirus temaside
Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for online bestilling på Helsenorge .

Her kan du bestille:

–       Resept fornyelse. Dette gjelder alle fastleger.

–       Timebestilling. Ingen tilgang til å bestille time selv, opprett e-konsultasjon.

–       E-konsultasjon direkte med legen. Dette gjelder alle fastleger.

Vi minner om at det i enkelte tilfeller dessverre kan være lang ventetid på telefonen. Skal du bestille resepter eller timer til din lege, kan du gjøre dette elektronisk via HelseNorge.

For enkle spørsmål til din lege, kan det opprettes en e-konsultasjon for dette.

 

Praktisk info om e-konsultasjon

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Dette gjør man ved å logge seg inn med BankID på mobil eller kodebrikke i HelseNorge. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime.

 

Pasient blir belastet med vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. Egenandel for e-konsultasjon er 151,- for allmennlege og 201,- for spesialist.

 

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Ved nyoppstått sykdom/lidelse må man komme inn på fysisk legetime. Fastlegen eller legevikar, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager.

OBS! Er du sykmeldt og har behov for forlengelse av denne, er det til fordel at man bestiller oppfølgings time én uke før sykmelding utgår.